Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 13 juni 2016

Läs protokollet här

Publicerad 2016-07-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord