Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 15 januari 2016

På mötet behandlades bland annat följande frågor:

  • Aktuellt inom våra respektive FoU-miljöer
  • Föreningens ekonomi
  • Dialogkonferens 15 februari 2016
  • FoU Välfärds konferens 2016
  • Lagstöd för FoU-projekt
  • Inbjudan Vinnova
Protokollet finns att läsa här.
Publicerad 2016-03-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord