Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 28 november 2016

Protokollet och tidigare protokoll hittar du här.

Publicerad 2016-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord