Rapport från fyra FoU-enheter: Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län

Rapporten är skriven av FoU Nordost, FoU nu, Nestor FoU-center samt Stiftelsen Stockolms läns Äldrecentrum. Uppdraget kommer från Storsthlm och Stockholms läns landsting och ingår i projektet ”Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län”.

De fyra FoU-enheterna har genomfört en analys av vilka stödinsatser i Stockholms län som ges till personer som är över 65 år med psykisk ohälsa.

Analysen presenteras i rapporten Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län.

Rapporten handlar om vilken typ av stöd som äldre personer med psykisk ohälsa erbjuds i länet, vilka dessa insatser är och i vilken utsträckning nuvarande insatser täcker de behov som finns. Resultaten kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa i Stockholms län.

 

Fyra delrapporter – en från varje FoU-enhet
Ytterligare fyra delrapporter har skrivits inom ramen för samma uppdrag. Varje delrapport är skriven enskilt av varje FoU-enhet.

Nestor FoU-center: Kartläggning av samverkan mellan kommun och primärvård i Stockholms län vid insatser för äldre personer med psykisk ohälsa, av Anders Nordlund, Eva Lindqvist och Milja Ranung 

FOU nu: Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1

FoU Nordost: Upptäcka signaler om och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa hos äldre personer – en kvalitativ studie av Lis Bodil Karlsson

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Stöd till äldre med psykisk ohälsa av Lars Sonde & Carin Lennartsson

Publicerad 2018-10-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord