Föreningens yttrande över SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Föreningen FoU Välfärd har yttrat sig över SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Remissyttrandet fokuserar på det kapitel som handlar om samverkan och samhällspåverkan.

Läs föreningens yttrande här

Publicerad 2019-06-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord