Fyrbodal: kompetens och titulatur för baspersonal inom LSS/funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg

Här nedan återfinns tre dokument om hur kommunerna i Fyrbodal arbetar med kompetens och titulatur för baspersonalen inom tre olika områden. Man har utgått från arbetet med LSS/funktionshindersidan och kopplat på socialpsykiatri samt vård och omsorg.

Strategi för kompetens och titualtur inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS

Strategi för kompetens och titulatur verksamhetsområdet socialpsykiatri

Strategi för kompetens och titulatur inom socialtjänstens vård och omsorg

 

Kontakt: Lis Palm, FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund 

 

 

 

 

 

Publicerad 2016-04-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord