Samarbete mellan FoU-enheter om vårdplanering via video. Läs mer i FoUÄNDRING PÅGÅR från FOU nu.

Detta kan du läsa om i det här numret av FoUÄNDRING PÅGÅR:

  • FoU:s roll för sammanhållen vård och omsorg
  • Sammanhållen vård och omsorg
  • Samarbete melan FoU-eneter om vårdplanering via video
  • Journal via nätet i Stockholms läns landsting
  • Lyckad workshop om trygga och effektiva vårdövergångar mellan geriatrik och primärvård
Läs FoUÄNDRING PÅGÅR
Publicerad 2017-03-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord