Sammanhållen vård och omsorg där och när det behövs. Läs mer i nyhetsbrevet från FOU nu!

I nyhetsbrevet kan du även läsa om följande:

  • Uppdatering lokala program om demens pågår
  • Samarbete stärks mellan praktik och akademi
  • Gemensamma regionala lärdomar om Trygg hemgång
Läs nyhetsbrevet från FOU nu
Publicerad 2019-06-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord