Social dokumentation och utveckling av granskningsmallar & tidiga insatser för skolnärvaro. Läs mer i FoU Sjuhärad Välfärds nyetsbrev!

I nyhetsbrevet kan du även läsa om följande:

  • Ny seminarieserie: "Välfärden och framtiden"
  • Rapport klar kring skolutvecklingsprojektet Hela Väster
  • Förbättrande föreläsningsserie avslutad
  • Ansöker om medel till ny forskningsmiljö kring barns och ungas psykiska hälsa
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2018-06-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord