Socialstyrelsen, SKL och SBU bjuder in till fortbildning i evidensbaserad praktik

Nu kan du anmäla dig till fortbildning som ger stöd i arbetet att implementera nya arbetssätt som leder till evidensbaserad praktik. Kursen som vänder sig till regionala och kommunala utvecklare är uppdelad på fem tillfällen med start i slutet av oktober. Den arrangeras av Socialstyrelsen, SBU och SKL.

Idag vill många inom socialtjänsten arbeta evidensbaserat. Erfarenhet från utbildningar och implementeringsförsök av en evidensbaserad praktik tyder på att praktiska kunskaper är viktiga för de personer som ska stödja verksamheter som vill börja tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt.

Därför arrangerar Socialstyrelsen tillsammans med SBU och SKL en fortbildning för regionala och kommunala utvecklare som förbereder dem att stödja ett evidensbaserat arbete utifrån frågor som:
• Hur hittar man kunskap om vilka metoder som fungerar?
• Hur värderar man det vetenskapliga stödet för metoder och arbetssätt?
• Vad kan bedömningsmetoder bidra med i ett evidensbaserat arbete?
• Hur kan klienter göras delaktiga i utredning och beslut på ett strukturerat sätt?
• Vad är nyttan med att följa upp sin egen verksamhet och hur gör man?

Syftet med fortbildningen är ge deltagarna förutsättningar och stöd i det egna arbetet för att implementera nya arbetssätt som leder till evidensbaserad praktik. Fokus ligger på hur man gör för att arbeta evidensbaserat, inte på vad EBP är. Om intresset är stort kommer fortbildningen att delas upp för två olika målgrupper:
• Kommunala utvecklingsledare (verksamhetsutvecklare etc.) som vill kunna stödja sina kollegor inom socialtjänsten när de vill arbeta evidensbaserat.
• Regionala utvecklare som vill stötta kommunal utveckling mot ett evidensbaserat arbete i sin region.

Innehållet är detsamma för målgrupperna. Skälet att dela upp utbildningen är att gynna erfarenhetsutbyte och nätverkande för personer med likartade uppdrag, utmaningar och erfarenheter av utvecklingsarbete. Om intresset är begränsat kan det bli fråga om en grupp. Kursen är uppdelad på 5 tillfällen. Varje kurstillfälle
kommer att bestå av föreläsning och gruppdiskussioner.

Läs mer

Publicerad 2016-08-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord