Sökes: Forskningsledare inriktning IFO/barn och unga till FoU Södertörn

 

Arbetsplatsbeskrivning

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

FoU Södertörn är en FoU-miljö som samägs av nio kommuner i södra Stockholms län och region Gotland. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till kunskapsutvecklingen i det sociala arbetet inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Utvecklingsarbetet på FoU Södertörn sker inom ett flertal organisatoriska ramar. Det kan bl.a. ske genom forsknings- och utvecklingsprojekt, handledning till medarbetare eller lokala utvärderingar. Administrativt och ekonomiskt hör FoU Södertörn till Botkyrka kommun. FoU har en styrgrupp med företrädare från ägarkommunerna. Styrgruppen fattar beslut om verksamhetsplan och budget.

FoU:s uppdrag tas fram i samråd med kommunerna och bygger på verksamheternas behov och omvärldsbevakning. Vi söker dig som genom ett samarbete med såväl universitet/ högskolor som kommunala verksamheter kan bidra till att vår verksamhet håller en hög kvalitet och till kunskapsutvecklingen i våra kommuner.


Arbetsbeskrivning

Du:
• Ska driva projekt som en del av kunskapsutvecklingen inom ägarkommunerna
• Ska samverka med medarbetare och ägarkommuner, universitet och högskolor och andra FoU-enheter
• Ska handleda, engagera och samverka med anställda i ägarkommunerna i utvecklingsarbete
• Kommer att ingå i ett nära samarbete med socialtjänstens verksamheter, vilket innebär engagemang och intresse av praktiknära forskning och stor lyhördhet inför verksamheternas behov


Kvalifikationer

Du:
-är disputerad forskare i socialt arbete eller har motsvarande vetenskapliga kvalifikationer
-är inriktad mot forskning om barn inom individ- och familjeområdet
-kan initiera, driva och slutföra projekt
-har erfarenhet av flera olika uppdrag som löper parallellt
-har god förmåga att samarbeta med skilda kategorier av brukare samt anställda på olika nivåer
-har gärna erfarenhet av FoU-verksamhet inom socialtjänsten
-har gärna arbetslivserfarenhet inom socialt arbete

Läs mer


Publicerad 2017-01-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord