Sökes: Forskningsledare till FoU Nordväst

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län inom områdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga, missbruk och socialpsykiatri. Syftet med verksamheten är att stödja ingående kommuners arbete med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Verksamheten fungerar som en mötesplats mellan praktik och forskning, vilket även innebär att arbetet sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. FoU Nordväst ägs av kommunerna: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar. En styrgrupp av socialchefer från varje kommun ansvarar för ledning och styrning, samt planering och uppföljning av FoU nordvästs verksamhet och ekonomi.

FoU Nordväst har tillsammans med övriga FoU-miljöer i Stockholms län en aktiv roll i nätverket för de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Nätverket är en given aktör för att främja den nationella kunskapsutvecklingen och kunskapsstyrningen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

För dig som har intresse av praktiknära forskning utlyser vi en tjänst som forskningsledare.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som forskningsledare på FoU Nordväst är engagerande och varierande. Du ansvarar för att stödja de nordvästra kommunerna i Stockholms län med att utveckla en kunskapsbaserad praktik. Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra till att identifiera angelägna utvecklingsområden. Du arbetar självständigt och i team med att genomföra forskning- och utvecklingsprojekt. I arbetet ingår också projekthandledning, fortlöpande kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänsten samt ledning av olika utvecklings- och arbetsformer för att stödja ett evidensbaserat socialt arbete och lärande praktik.

Du förväntas delta aktivt i FoU-enhetens utvecklingsarbete. Företräda verksamheten i olika sammanhang. Bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter och sprida goda exempel inom forskning och utveckling. I tjänsten ingår att främja samarbetet med parter i vår när- och omvärld, såsom universitet- och högskola, andra myndigheter och FoU-verksamheter samt med den praktiska verksamheten.


Kvalifikationer

För tjänsten krävs att sökande ska ha avlagt doktorsexamen med inriktning mot socialt arbete eller annat för tjänsten relevant samhälls- eller beteendevetenskapligt område. Meriterande är kunskap och kompetens inom kvantitativa metoder samt god kännedom om kommunal verksamhet. Sökande ska ha en språklig analytisk förmåga, vilket inbegriper både en förståelse av komplicerade språkliga underlag och en förmåga att producera egna dokument av hög kvalitet.


Tidigare erfarenheter

Då tjänsten innebär ett verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsarbete ska den sökande helst ha praktisk erfarenhet av socialt arbete, företrädelsevis inom kommunal sektor. Önskvärt är att sökande har tidigare erfarenhet av att söka och erhållit forskningsanslag.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och tar ansvar för dina uppgifter och uppdrag. Du vågar ta egna initiativ, sätta igång aktiviteter och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar för att uppnå resultat.

För att lyckas i arbetet som forskningsledare behöver du vara en skicklig kommunikatör och god samarbetspart eftersom arbetet förutsätter en hög grad av praktikermedverkan. Det innebär även att du lyssnar och är mottaglig för motparten och kan anpassa dig till situationen. Du har förmåga att bibehålla energi och uthållighet även i motgångar.

Stor vikt kommer att läggas vid förmåga att kommunicera och överföra vetenskaplig teori och metod till olika målgrupper, erfarenhet av handledning och ledarskap samt förmåga till nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Läs mer

Publicerad 2018-11-06

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord