Sökes: Gruppchef för FoU i Väst

Brinner du för forskning och utveckling? Vill du leda forskare och analytiker i en kreativ miljö? Välkommen med din ansökan senast den 22 november!


Om Göteborgsregionen

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med över 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Göteborgsregionen FoU i Väst är medlemskommunernas resurs för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och en mötesplats för forskning och praktik, i första hand inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området (inklusive hälso- och sjukvård). FoU i Väst har ett tiotal medarbetare och ingår i avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. FoU står för forskning och utveckling.


Arbetsuppgifter

Som gruppchef för FoU i Väst får du möjlighet att leda i en kreativ miljö med ett antal forskare och analytiker som alla utför uppdrag för eller i samarbete med Göteborgsregionens medlemskommuner.

Du kommer att leda, stödja och utveckla FoU-gruppen. I arbetet ingår även att genomföra egna FoU-uppdrag. Arbetet är självständigt men genomförs ofta i samarbete med kollegor på avdelningen och representanter från uppdragsgivaren.

Arbetet startar alltid i det som är relevant för kommunal verksamhet. Kompetens-, kunskaps- och verksamhetsutveckling sker integrerat. Som chef för FoU i Väst har du verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar och rapporterar direkt till avdelningschefen.

Du deltar även i nätverk och samverkar både regionalt och nationellt med olika aktörer.


Kvalifikationer

  • Vi söker en disputerad forskare inom det samhällsvetenskapliga området med erfarenhet av ledarskap i forskningsmiljö. 

  • Vi ser gärna att du har erfarenhet av FoU-verksamhet och förväntar oss att du har god erfarenhet av forskning för praktikens behov, utredningsuppdrag och kartläggningar. 

  • Du är van att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och har positiva erfarenheter av att leda arbete. 

  • Tidigare chefserfarenhet är meriterande. Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet är önskvärt. 

  • Då arbetet på FoU i Väst alltid utgår ifrån kommunernas behov behöver du vara lyhörd, handlingskraftig och utvecklingsinriktad. 

  • Du är intresserad av dialog och samverkan samt att kunna bidra till nytta för de vi finns till för. Verksamheten bygger till största delen på externa intäkter, därför behöver du vara van att arbeta uppdragsfinansierat.

Läs mer

Publicerad 2018-11-07

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord