Sökes: Utvecklingsledare till välfärd och folkhälsa - område funktionsnedsättning


Region Örebro län söker en utvecklingsledare till välfärd och folkhälsa - område funktionsnedsättning:

Vi behöver dig som vill vara med i vårt team och leda arbetet med kunskapsutveckling och samverkan inom området välfärd och folkhälsa. Ditt uppdrag blir att arbeta med fokus på område funktionsnedsättning. Är du den vi söker efter?

Verksamhetsbeskrivning:
Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, trafik och samhällsplanering. Förvaltningen består av ca 300 medarbetare.

Område välfärd och folkhälsa består av 12 medarbetare som ansvarar för att utveckla metoder och kunskap och att leda samverkan mellan regionen, kommunerna och civilsamhället när det gäller frågor rörande social välfärd och folkhälsa. Arbetet utgår från de politiska mål som finns i den regionala folkhälsoplanen och i det regionala programmet för social välfärd.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en utvecklingsledare med speciellt fokus inom området funktionsnedsättning.
Som utvecklingsledare kommer du att:

  • Bidra till regional utveckling inom område funktionsnedsättning i samverkan med länets kommuner, regionen, civila samhället, universitetet m fl.
  • Bidra till förbättringsarbete och kunskapsutveckling inom området
  • Stödja kommunerna i deras utvecklings- och kvalitetsarbete
  • Driva strategiska nätverk inom området

Du kommer att arbeta i team med andra utvecklingsledare och projektanställda inom området välfärd och folkhälsa.

Läs mer

Publicerad 2017-11-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord