Styrelsebrev juni 2015 från Föreningen FoU Välfärds styrelse

Hej alla FoU-miljöer!

Vi i styrelsen undrar om det är så att tiden går särskilt fort i FoU-verksamheter. Det känns lite som det var alldeles nyss som vi bjöd in till förra årets konferens i Vänersborg och nu är det plötsligt dags att påminna om 2015 års konferens i Karlstad. Hörde någon berätta om att tidsuppfattning kan påverkas av rutinisering, att desto mer återkommande rutiner desto snabbare upplevs tiden. Det är ett påstående som knappast stämmer för oss som arbetar med FoU-frågor, vi i styrelsen upplever i alla fall inte att rutinisering är det som i första hand utmärker FoU-miljöernas arbete. Snarare skulle vi vilja säga att termen balansering stämmer bättre in, det handlar om balans mellan teori och praktik, balans mellan självständighet och integration, balans mellan snabba processer och mer eftertänksam reflektion, balans mellan nationella intentioner och lokala behov och förutsättningar, balans mellan olika samarbetspartners intressen. Sammanfattningsvis handlar det kanske om balansen mellan F och U men utifrån olika perspektiv. Dessa balansakter är svåra att rutinisera utan kräver istället flexibilitet och omprövning, och ändå går tiden så fort. 

Utmaningar finns det gott om inom välfärdssektorn, både nu och i framtiden, och det är dessa som årets FoU Välfärdskonferens (arrangerad av FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND) med ett mycket intressant program fokuserar på i Karlstad den 3–4 september. Konferensen tjuvstartar på eftermiddagen/kvällen den 2 september, då det är möjligt att ordna egna träffar och seminarier. Så har ni inte anmält er redan, gör det nu! Vi i styrelsen hoppas verkligen att ni har möjlighet att delta! I anslutning till konferensen har vi i vanlig ordning årsmöte i föreningen, handlingar till årsmötet utsänds i slutet av juni månad.

Vi vill också passa på att säga några ord om den FoU dialog som föreningen bjöd in till den 16 februari på Ersta Sköndal i Stockholm. Dialogen var välbesökt och det var en bra spridning från olika FoU-miljöer. Många har uttryckt uppskattning över möjligheten att träffa FoU-kollegor mellan de årliga konferenserna. Självklart vet vi att många FoU-miljöer samarbetar kring olika frågor och projekt men vår bedömning är att det behövs forum för att avhandla mer generella och principiella frågor som rör många av oss. Det är också ett tillfälle för erfarenhetsutbyte. Frågor som diskuterades den 16 februari var FoU-miljöernas representation i olika nationella forum, utbyte och spridning av FoU-metoder och modeller, möjligheter till projektsamarbete ex. utifrån teman och externa ansökningar, gemensamma kvalitetskvalitetskriterier för FoU-rapporter. Dessutom gavs en återrapport av den enkät om FoU-miljöernas arbetssituation, bemanning etc. som föreningen tog initiativ till 2014. Vi enades också om att FoU-miljöerna själva måste ta egna initiativ när det gäller gemensamma samarbeten. Föreningen och styrelsen kan underlätta och skapa förutsättningar men har inte resurser att driva frågorna konkret utan det faller på FoU-miljöerna.

Notera också den 15 februari 2016 i kalendern, då har vi preliminärt planerat för nästa FoU-dialog i föreningen.

Vi vill också passa på att önska er alla en skön och avkopplande sommar och semester och förhoppningsvis ses vi alla i Karlstad 3–4 september!

 

Sommarhälsningar från styrelsen i FoU Välfärd

Publicerad 2015-06-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord