Svenska utvärderingsföreningen: Skicka in förslag till konferensbidrag!

Vilket värde har utvärderingar? Kunskapsskapande, legitimerande, rituellt, taktiskt …? Vad styr valet av problemformuleringar och metoder? Handlar det om utvärderarens kunskapssyn, disciplinära bakgrund eller är valet beställarens? Mot vilka värden ska vi utvärdera våra resultat? Ska vi utgå ifrån uppdragsgivarnas, intressenternas eller kanske utvärderarnas egna värderingar? Borde det finnas etiska riktlinjer för utvärderare vilket några utvärderingssällskap förespråkar?

Värden kommer in i alla delar av en utvärdering och på konferensen diskuterar vi hur utvärderare tillämpar och bör tillämpa värden i sin verksamhet. Vi ställer också frågan om ett givet sätt att hantera värdeproblematiken i professionella utvärderingar är bättre än andra.

Dessa och många fler frågor kommer SVUF-konferensen 2015 att belysa. Konferensens program presenteras senare vad gäller plenaranföranden och seminarier. Vi hoppas att du redan nu bokar in konferensens datum 7-9 oktober 2015 och börjar tänka på vilka bidrag som du skulle vilja lämna i form av diskussionsunderlag och paper. Den 7 oktober har vi som vanligt ett antal försessioner att välja emellan. Konferensen äger rum på Hilton Stockholm Slussen.

Call for abstracts. Skicka in förslag till konferensbidrag! Sista anmälningsdag för abstracts är den 30 april.

Läs mer

 

Publicerad 2015-03-02

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord