Ta examen i evidensbasering! Det finns några platser kvar på masterprogrammet som startar i höst.

 

En utbildning vid Göteborgs universitet för dig som vill arbeta med förändringsarbete och ökad kunskapsanvändning.

Hur kan vi vara säkra på att vi får den bästa vården, omsorgen eller undervisningen? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering.

I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom välfärdens sektorer arbetar man dock ofta med olika kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete.

 

Möte mellan olika professioner och kunskapssyner

Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. På den här utbildningen kommer du att träffa företrädare från olika områden – såsom socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, pedagoger och administratörer.

Vi kommer att arbeta med olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Olika tekniker för evidensbasering är lämpliga beroende på var inom vård, skola och omsorg man finns. Nödvändig kunskap kan finnas i forskningslitteraturen, men också i form av externa utvärderingar av verksamheten eller erfarenheter inom organisationen. I grunden handlar det om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss fråga eller problematik. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet – och hantera den kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten.

 

Unik kurs

Detta är ett nyskapande och unikt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom viktiga samhälleliga institutioner och ökad kunskapsanvändning i välfärdens verksamheter.

Programmet har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, vilka i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering.

 

Efter programmet kommer du att kunna:

  • Hantera kunskap i organisationer
  • Evidensbasera en verksamhet
  • Söka upp och sammanställa bästa tillgängliga kunskap
  • Genomföra förändringar utifrån ny kunskap
  • Samordna olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
  • Hantera kunskapsbrist
  • Reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder
  • Förstå etiska konsekvenser för enskilda och samhället

 

Ansökan

OBS! Ansökningstiden är förlängd men skynda dig – begränsat antal platser!

 

Vill du veta mer?

Mer information om masterprogrammet på Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och FoU i Väst/GR.

 

Publicerad 2014-04-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord