Upplåsta dörrar på demensboendet och annat matnyttigt från Nestor

I senaste NestorNytt kan du bland annat läsa om följande:

  • "Vi vill inte vara en samverkansgrupp som bara diskuterar"
  • Nestors egna webbutbildningar inom fyra ämnesområden
  • Riskanalys i äldreomsorgen, nu är utbildningen öppen för alla
  • Undvika låsta dörrar på demensboendet, hur då?
  • Sjukgymnastens roll i den palliativa vården
Läs NestorNytt
Publicerad 2016-03-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord