Vad tycker ni om förslaget till reviderat positionspapper?

Vid FoU Välfärds årsmöte beslutades att förslaget till reviderat positionspapper för föreningen ska ligga ute på hemsidan för medlemmar att läsa och inkomma med synpunkter på.

Synpunkter mailas till Åsa Hedberg Rundgren senast 29 oktober.
OBS! Ändrad deadline, då styrelsen har sammanträde den 30 oktober.

Förslag till reviderat positionspapper - remissversion (Word)
Förslag till reviderat positionspapper - remissversion
 (PDF)


Läs och tyck till!

Publicerad 2017-09-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord