Välfärdsteknik-Beslutsstöd för att avgöra geriatriskt vårdbehov-Var och hur vill äldre bo? Läs mer i Äldrecentrums nyhetsbrev!

Rubriker i nyhetsbrev 4:2016 från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum:

 • Tema välfärdsteknik i nya numret av Äldre i Centrum
 • Utbildning om palliativ vård och mat i livets slutskede
 • Våld mot äldre i nära relationer
 • Reflektionsledarutbildning för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
 • Samhället & äldre vården 2017
 • Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
 • Nytt beslutsstöd för att avgöra geriatriskt vårdbehov
 • Var och hur vill äldre bo?
 • Samordnad individuell plan, SIP
 • Stiftelsen Äldrecentrum bidrar till nytt handledarstöd
 • Rapport från FUB-konferensen den 23 november
Läs nyhetsbrevet här.
Publicerad 2016-12-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord