Välkommen till Föreningen FoU Välfärds dialogmöte 2019! Tema: Bästa tillgängliga kunskap - hur kan den fångas, förmedlas och användas

 

Preliminärt program den 4 februari 2019
9.30-10.00 Kaffe serveras

10.00-10.20 Välkommen till årets Dialogmöte!
 
10.20-12.00 FoU eller UoF - hur hänger det ihop? Om hur lokal uppföljning i förlängningen skapar ny evidens
Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens Högskola

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Satsning på tillämpad välfärdsforskning - erfarenheter och reflektioner
Stella Jacobson, FORTE, Therese Åström, SBU

13.30-14.15 Dialoger om F:et i FoU

14.15-14.45 FIKA

14.45-15.45 Bästa tillgängliga kunskap och praktiken, hur kan vi utveckla samarbetet mellan oss FoU-enheter för att öka och tillgängliggöra kunskap? 
FoU Välfärds styrelse

15.45-16.00 Avslutande reflektioner

 

Arrangör för Dialogmötet är Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet. Det vänder sig till dig som jobbar vid FoU-enhet som är medlem i föreningen.


Praktisk information

Dialogmötet är gratis och det äger rum på Ersta konferens i Stockholm.

Anmälan till konferensen ska göras senast den 18 januari 2019 via denna länk.

Till er som reser till Stockholm: vi räknar med att alla anmälda får plats, så ni kan lugnt boka er resa redan nu!

För mer information, kontakta ordförande Åsa Hedberg Rundgren.

Publicerad 2018-12-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord