Välkommen till Föreningen FoU Välfärds konferens 3–4 september 2015!

 

På spaning i välfärden:
Hur kan vi förstå utmaningarna i våra välfärdsverksamheter?

Intresseföreningen FoU Välfärds årliga konferens går 2015 av stapeln den 3-4 september i Karlstad med FoU Välfärd Värmland som värd.

Konferensen har ”välfärd” som tema.

Begreppet välfärd kan förstås på flera sätt. Ambitionen med konferensen är att lyfta blicken och betrakta välfärd från olika perspektiv, samt att försöka belysa hur vi med utgångspunkt från välfärdspolitik och samhällsförändringar i vår samtid kan förstå framtiden.

Boka redan nu in datumen 3-4 september 2015 i almanackan, inbjudan kommer i början av 2015!

Läs mer

Publicerad 2014-12-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord