Välkommen till Helsingborg nästa år! FoU Helsingborg arrangerar Föreningen FoU Välfärds konferens 2017.

Lägg gärna datumet för nästa års konferens på minnet redan nu: 20-22 september.

Mer information om konferensen kommer längre fram.

Publicerad 2016-09-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord