Välkommen till SBU för att delta i en tvådagars kurs i att göra en systematisk översikt

SBU bjuder in institutioner i socialt arbete respektive FoU-enheter att delta i en introduktionskurs i att göra en systematisk översikt.

När: Torsdag den 8­ november och fredag den 9 november 2018

Var: SBU, S:t Eriksgatan 117, plan 3 i Stockholm

Tid: Dag 1: kl. 10.00 – 16.00, dag 2: 9.00 – 15.00

SBU står för program/utbildning inklusive lunch och fika. Eventuella resekostnader bekostas av respektive deltagare.

Anmäl dig till Sara Fundell senast den 1 november genom att skicka ett mejl med ert namn, titel samt arbetsplats.

Meddela även eventuella allergier.

 

För mer information se inbjudan.

Publicerad 2018-06-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord