Vi söker vikarierande planeringsledare för äldreområdet till Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har drygt en miljon invånare. Verksamheten inom GR ska vara till regional nytta samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR arbetar bland annat inom områdena samhällsbyggnad och planering, utbildning, arbetsmarknad och social välfärd.

På GR arbetar du tillsammans med cirka 200 engagerade kollegor för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen.

Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för vårt arbete.

Avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd på GR söker en vikarierande planeringsledare för GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete inom äldreområdet.


Uppdrag och arbetsuppgifter

Som planeringsledare kommer du att sammankalla och leda nätverk och andra grupper samt initiera och samordna frågor och utvecklingsprojekt i dialog med den politiska beredningsgruppen och de chefsnätverk som träffas med GR som arena.

Du ansvarar för omvärlds- och intressebevakning på nationell och regional nivå utifrån kommunernas behov av utveckling och stöd inom äldreområdet.


Kvalifikationer, erfarenhet och personliga egenskaper

Vi vill att du:

  • har relevant akademisk examen
  • har erfarenhet på strategisk nivå av arbete med äldrefrågor
  • tycker om att samarbeta, är strukturerad och har förmåga till överblick
  • kan förmedla komplexa frågor på ett lättillgängligt sätt
 
Läs mer
Publicerad 2018-03-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord