Vill du utvecklas samtidigt som du utvecklar er verksamhet? Gå FoU i Väst/GR:s Förbättringsverkstad!

Förbättringsverkstaden är en utbildning där du stärker din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att hantera många processer. Det handlar om alla steg, från initiering av en idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som tänkt.

Därför har FoU i Väst/GR satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje deltagares eget arbete.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.

Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan!

Du behöver ha ett konkret förbättringsarbete som bearbetas under kursen. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller. Det kan också handla om att organisationen identifierat ett förbättringsområde där ni söker nya arbetssätt, men ännu inte bestämt vilka.
 

Föreläsningar och verkstad...

Kärt barn har många namn: verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, förändringsarbete, projekt, innovation...

I den här utbildningen väljer vi att kalla det förbättringsarbete för att sätta fokus på att det handlar om just det – att åstadkomma en förbättring för dem verksamheten är till för.

Om du deltar i hela programmet träffas vi sex gånger där konkret förbättringsarbete varvas med föreläsningar. Det första tillfället är den 14 december 2016.
 

... eller bara föreläsningar

För den som inte vill delta i en förbättringsverkstad, men ta del av föreläsningarna finns möjlighet att endast anmäla sig till föreläsningarna.


Varför ska du gå FoU i Västs Förbättringsverkstad?

Se filmklippet där kursledarna Anna Melke och Ulla-Britt Caping Salas berättar mer om utbildningen.

 

Mer information & anmälan

FoU i Väst/GR:s förbättringsverkstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 2016-10-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord