Vinnova beviljar medel för noden för tjänstedesign. Läs mer i FoU i Sörmlands nyhetsbrev!

I deras nyhetsbrev kan du även läsa om följande:

  • Psykiatrins dag norra
  • Kunskapshöjande dag om spel
  • Konferens om barn och unga med behov av komplexa insatser
  • Ny personal på FoU i Sörmland
  • Nod för Välfärdsteknik/digitalisering startar
  • Två nya avsnitt av FoU-podden
Läs FoU i Sörmlands nyhetsbrev
Publicerad 2018-12-14

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord