Nyhetsbrev 1/2015 från Region Gävleborg FoU Välfärd

Läs bland annat om:

  • FoU Välfärd i den nya regionen
  • Kommunaliseringen av hemsjukvården
  • Analysarbete - vård och omsorg om de mest sjuka äldre
  • Delaktighet och inflytande, ska vi fråga barnen vilket stöd de behöver?
  • Öppna jämförelser
  • Forskare möter praktiker
  • Utveckling av LOB-omhändertagandet och tillnyktringsvården i Gävleborgs län

Till nyhetsbrevet

Publicerad 2015-03-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord