Medlemskap och avgifter

Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet som inte har universitet eller högskola som sin huvudsakliga huvudman. Anmälan om medlemskap riktas till föreningens styrelse och skall innehålla uppgift om kontaktperson från den sökande FoU-miljön. Personligt medlemskap kan bara förekomma för av styrelsen utsedda hedersmedlemmar.

Medlemskapet är avgiftsfritt och föreningen har ingen egen ekonomi. Medlemmar betalar dock en årlig avgift på 4000 kronor som går till omkostnader för föreningens gemensamma webbplats, ledamöters resekostnader tur och retur styrelsemöten samt omkostnader för logi i särskilda fall där aktivitet/uppdrag initieras och arrangeras av styrelsen.

Medlemskap i föreningen förutsätter vidare att FoU-miljön kan ställa vissa personella och administrativa resurser till förfogande i samband med olika arrangemang som görs i föreningens namn. Endast de FoU-miljöer som på detta sätt förvärvat medlemskap i föreningen har rätt till representation i föreningens styrelse samt till att publicera på den gemensamma webbplatsen.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord