Årsmöte

Årsmöte sammankallas minst en gång per år. Motion som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst en månad (30 dagar) före årsmötet.

Kallelse till årsmötet publiceras på föreningens webbplats senast en månad före mötet. Kallelsen hämtas på föreningens hemsida.

Vanligen sammankallas årsmötet i samband med den årliga FoU-konferensen.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord