Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses vid beslut av minst 2/3 av årsmötets deltagare vid två på varandra följande möten.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord