Vad är FoU?

Det finns ingen enhetlig definition av FoU. För att ändå närma sig vad som kan betraktas som FoUs ”själ” inbjöds FoU-enheterna inom intresseföreningen FoU Välfärd våren 2003 att beskriva vad man tycker är den egna FoU-enhetens ”själ”, vad som är betecknande för ens FoU, vilket uppdrag man har och tomrum man fyllt. Sjutton FoU-enheter har besvarat för­frågan.

Dialog, mötesplats, reflektion
– det är tre nyckelord som ofta dyker upp i FoU-enheternas beskrivningar.

Praktiknära och samverkan
blir därför andra återkommande begrepp i beskrivningarna. Att stärka integrationen mellan forskning, utvecklingsarbeten och praktik.

Kunskap
är ett annat viktigt ord för FoU-enheterna. Att göra kunskap känd och att ta tillvara personalens erfaren­heter.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord