Regionalt

Några FoU-enheter konstaterar att de har en roll att fylla därför att varje medlemskommun för sig är för liten. På grund av kommunernas relativa litenhet behövs ett regionalt kunskapscentrum

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord