Till sist

FoU bygger på en kunskapssyn, där användbar kunskap uppstår i dialog med andra, där den egna erfarenhetsbaserade kunskapen får tydliggöras genom reflexion och där akademisk kunskap får prövas i det egna arbetet. FoU måste därför ligga nära verksamheten, vara lokal.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord