Stadgar

I menyn till vänster kan du läsa om föreningens stadgar. Stadgarna ändras om minst 2/3 av årsmötet så beslutar.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord