Medlemskap och avgifter

Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet som inte har universitet eller högskola som sin huvudsakliga huvudman.
Anmälan om medlemskap riktas till föreningens styrelse och skall innehålla uppgift om kontaktperson från den sökande FoU-miljön.
Personligt medlemskap kan bara förekomma för av styrelsen utsedda hedersmedlemmar.

För medlemskap i föreningen krävs att FoU-miljön erlägger en av årsmötet fastställd avgift för drift och underhåll av den gemensamma hemsidan. Medlemskap i föreningen förutsätter vidare att FoU-miljön kan ställa vissa personella och administrativa resurser till förfogande i samband med olika arrangemang som görs i föreningens namn. Endast de FoU-miljöer som på detta sätt förvärvat medlemskap i föreningen har rätt till representation i föreningens styrelse samt till att publicera på den gemensamma hemsidan.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord