Styrelse och övriga ansvariga inom föreningen

Föreningens styrelse består av en företrädare, som också fungerar som styrelsens sammankallande samt minst sex ytterligare personer som utses för en mandatperiod på två år. Halva styrelsen väljs om årligen. Inom styrelsen utses ansvarig för den årliga FoU-konferensen vars FoU-miljö också svarar för ekonomi och redovisning av konferensen. Varje FoU-miljö svarar för sin ledamots omkostnader med anledning av uppdraget.
Föreningen kan i överenskommelse med FoU-miljö uppdra åt denne att administrera särskild uppgift.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord