Medverkan/aktörer

Flertalet FoU-enheter understryker att deras verksamhet utgår från personalens behov, och i flera fall de berörda själva, och att dessa är aktörerna, i dialog med och/eller handledda av forskare. FoU-enheten är ingen service­enhet som ”ger kunskap” till organisationen utan snarare en resurs som förutsätter ett aktivt deltagande av personalen.
Forskarens stora uppgift är att följa arbetet, tillföra vad andra gjort, vara ett slags katalysator. Forskaren är där på praktikens villkor. Forskaren har sin förankring i universitet eller högskola, knytningen till FoU-enheten sker oftast via samarbete med universiteten genom personal som har tjänster vid universiteten och i gemensamma projekt.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord