Samverkan

Det är i gränslandet mellan organisationerna där den enskilde kan komma i kläm som vi ska finnas skriver en FoU-enhet. Flertalet FoU-enheter lyfter fram sin roll som underlättare av samarbete. Det kan gälla samverkan mellan huvudmännen: landsting och kommun. Det kan också gälla mellan olika myndigheter. En FoU-enhet talar om ”helheter som ofta inte motsvaras av dagens ansvarsområden” och ser som en av sina uppgifter att verka för ”helhetssyn … ett genomarbetat perspektiv …”.
Det handlar också om samverkan mellan olika professioner. På FoU-enheten ”… träffar man inte bara personal av samma sort …”.
Samverkan avser även samspelet praktik – högskola. En av FoU-enheterna talar om sina fyra ben: kommun, region, högskola, brukarorganisationer.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord