På gång inom FoU-Nordväst våren 2015, nyhetsbrev 2015:1

Några av rubrikerna i nyhetsbrevet:

  • Öppna jämförelser
  • Professionen
  • Fattiga familjer
  • ASI-intervjun ur ett brukarperspektiv
  • Forskningsprojekt om socialtjänstens stöd till placerade barns biologiska föräldrar
  • Perspektiv på behandling
  • "Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in"
  • "Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten"
  • Information från BBiC-samordnaren

Läs nyhetsbrevet

Publicerad 2015-06-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord