Pengar att söka för utvecklingsarbete, forskning och kompetenshöjning inom hemtjänsten!

Bra att veta för dig som arbetar med FoU-frågor inom äldreomsorgen:

Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas fond delar årligen ut stipendier och anslag till enskilda personer och organisationer i Sverige som bedriver hemvårdande verksamhet. Hemtjänsten utgör ett prioriterat verksamhetsområde.

Ansökningar som leder till att många får glädje av resultatet eller att förutsättningar ges för ett systematiskt eller fördjupat förbättringsarbete är av stort intresse.

Sista ansökningsdag: 20 februari.

 

Läs mer här.

Publicerad 2014-01-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord