Protokoll från Föreningen FoU Välfärds årsmöte

Årsmötet ägde rum den 3 september 2015 i samband med den årliga konferensen.

Protokollet från årsmötet hittar du här.

Publicerad 2015-09-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord