Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 27 april 2015

Följande frågor diskuterades vid detta möte:

  • Frågor att arbeta vidare med från seminarium 16 februari 2015
  • Aktivitetsplan och ansvarsområde för styrelsen 2014-15
  • FoU Välfärds konferens 2015
  • FoU Välfärds deltagande vid HSS 2015, 28-29 maj 2015, i Kalmar
  • Enkät till FoU-miljöer, uppföljning
  • Ekonomisk rapport
  • Utredning om stadgeändringar

Läs protokollet

 

Publicerad 2015-05-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord