Regional utvecklingsgrupp kring nationella satsningar * Kultur inom äldreomsorgen: Vad tycker vårdpersonalen? * Om makt och självbestämmande för personer boende i LSS-bostäder * Läs mer i FoU Jämts nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från FoU Jämt hittar du här.

Publicerad 2014-03-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord