Riskanalysera ännu mera - i äldreomsorgen/Köpa ut åt Gösta?/Scener från ett krismöte. Läs mer i nyhetsbrevet från Nestor FoU-center.

Innehåll i NestorNytt sep/okt 2014:

  • Riskanalysera ännu mera - i äldreomsorgen
  • Köpa ut åt Gösta, hur gör jag?
  • Läs rapport om LOV, lagen om valfrihet
  • Nya föreskrifter kring undernäring
  • Föreskrifter om social dokumentation
  • Scener från ett krismöte
  • "Kvalitetsregister handlar om att använda resultaten"

Läs hela NestorNytt här

Publicerad 2014-10-06

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord