Skicka in papers till den 6:e internationella anhörigkonferensen som äger rum i Göteborg i september!

Papers sökes nu för presentation vid den 6:e Internationella anhörigkonferensen 2015.

Teman för konferensen är:

• Hälsa, omsorg och välbefinnande: hur kan moderna samhällen och ekonomier hantera behovet av vård och omsorg i en demografisk förändring?

• Att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg: hur kan vi stödja människor att hantera förvärvsarbete och anhörigomsorg och bidra till ekonomisk och social hållbarhet?

• Kostnader för vård och omsorg: hur ska ansvaret för kostnaderna fördelas på individen, anhöriga, samhället och staten? Hur kan vi se till att det finns en levande marknad för vård och omsorg?

• Teknik, vård och anhörigomsorg: hur kan ny teknik underlätta vård och omsorg, förändra livet för enskilda personer och anhöriga och stimulera den ekonomiska tillväxten?

Om ditt paper inte passar in på något av ovan nämnda teman är vi öppna för förslag på innovativa projekt och metoder.

Konferensen arrangeras i Göteborg den 3-6 september 2015 av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Anhörigas Riksförbund och Carers UK

Läs mer

Publicerad 2015-02-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord