Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen * Åldrandet och utvecklingsstörning * Detta är något av innehållet i Äldrecentrums nyhetsbrev

Fler rubriker:

- Rekrytera och behålla vårdpersonal i norden

- Vem ska bestämma i hemtjänsten?

 

Läs nyhetsbrevet från Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum här

Publicerad 2014-05-16

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord