Socialtjänst idag och framåt! Delaktighet, medverkan och inflytande - hur får vi till det? Medverkande på konferens sökes!

Regionaförbundet i Kalmar län och Nationellt kompetenscentrum anhöriga söker er som vill inspirera och berätta om era innovativa verksamheter och/eller idéer på detta tema. Hur arbetar ni med de som behöver ert stöd oberoende av ålder, kön eller funtionsmöjlighet?

Läs mer

Publicerad 2016-10-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord