Styrketräning för äldre och alkoholiserad brukare - två av rubrikerna i Nestors nyhetsbrev

Detta kan du läsa om i NestorNytt juni 2016:

  • Styrketräning för äldre - viktigare än många tror
  • Chefer, det här gör vi för din organisation
  • Webbutbildningar om dokumentation, fallprevention, lex Sarah och psykisk ohälsa
  • Magisteruppsats problematiserar mediebilden av äldre som aktiva och friska
  • Avhandling om hur psykisk ohälsa upptäcks hos multisjuka äldre
  • Styrka och balans, så gör Sjötäppan
  • Alkoholiserad brukare, hur gör jag?
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2016-06-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord