Ta examen i evidensbasering!

Den 15 april är sista ansökningsdatum för dig som vill gå masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet.

 
 
 

Med en examen i evidensbasering blir du en nyckelspelare i beslutsprocesser i tvärprofessionella organisationer.

Detta är ett nyskapande och unikt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom viktiga samhälleliga institutioner och ökad kunskapsanvändning i välfärdens verksamheter.


Efter programet kommer du att kunna:

  • Genomföra förändringar utifrån ny kunskap
  • Samordna olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
  • Hantera kunskapsbrist
  • Evidensbasera en verksamhet
  • Söka upp och sammanställa bästa tillgängliga kunskap
  • Reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder
  • Förstå etiska konsekvenser för enskilda och samhället


Programmet har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, vilka i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering.

Läs mer

Publicerad 2015-03-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord